Generalforsamling

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2020Generalforsamling afholdes søndag den 19 juli kl. 10 i Restaurant Stalden,

Grundejerforeningen Højdedraget.Restaurant Stalden, hvor generalforsamlingen afholdes, har et ønske om at vide hvor mange der deltager, af hensyn til borddækning, så venligst bekræft om du deltager.


Det kan gøres ved at skrive på mail hojdedraget@hojdedraget.dk, ringe på 30742340, eller sende en SMS, senest 2 dage før.

Oplys venligst vejnavn og husnummer.


Det henstilles, at der maksimalt deltager 1 person fra hver parcel, for at give mulighed for at så mange som muligt kan deltage. I sagens natur bør personer der føler sig sløje, ikke møde op.


Hvis du ikke deltager, skal du ikke foretage dig noget.


Agenda - link


1. Valg af dirigent.

    Bestyrelsen har indgået aftale med Flemming Niesen fra Mosedalen, som har invilliget i at være dirigent.


2. Formandens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år - link.


3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse - link.


4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.

  • Optagelse af grundejerforeningen Mosdalen - link.
  • Ændring af vedtægter, paragraf 1b - link.


5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.

    Der er ikke indkommet nogen forslag.


6. Forelæggelse af budget for indeværende år

  • Inden optagelse af Mosedalen - link.
  • Ved optagelse af Mosedalen - link.


7 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :

  • Morten Nielsen, Højdedraget 17, modtager genvalg.
  • Steffen Simonsen, Østkildevej 28, modtager genvalg.
  • Ove Ingemann, Højdedraget 23, modtager genvalg.


8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  • Inge Marie Nielsen, Østkildevej 2, modtager genvalg.


9. Valg af revisor.

  • Mogens Debracy Kamph, Østkildevej 55, modtager genvalg.


10. Valg af revisorsuppleant.

  • Marianne Linde, Højdedraget 27, modtager genvalg.


11. Eventuelt.
Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com