Generalforsamling

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2020Generalforsamling afholdes langfredag den 10 april kl. 10 i Restaurant Stalden,

Grundejerforeningen Højdedraget


Grundejerforeningens Højdedragets årlige generalforsamling,

som skulle være holdt den 10. april 2020,

udskydes på baggrund af den aktuelle situation med coronavirus/COVID-19.
Agenda - link


1. Valg af dirigent.

    Bestyrelsen har indgået aftale med Flemming Niesen fra Mosedalen, som har invilliget i at være dirigent.


2. Formandens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år - link.


3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse - link.


4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.

  • Optagelse af grundejerforeningen Mosdalen - link.
  • Ændring af vedtægter, paragraf 1b - link.


5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.

    Der er ikke indkommet nogen forslag.


6. Forelæggelse af budget for indeværende år

  • Inden optagelse af Mosedalen - link.
  • Ved optagelse af Mosedalen - link.


7 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :

  • Morten Nielsen, Højdedraget 17, modtager genvalg.
  • Steffen Simonsen, Østkildevej 28, modtager genvalg.
  • Ove Ingemann, Højdedraget 23, modtager genvalg.


8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  • Inge Marie Nielsen, Østkildevej 2, modtager genvalg.


9. Valg af revisor.

  • Mogens Debracy Kamph, Østkildevej 55, modtager genvalg.


10. Valg af revisorsuppleant.

  • Marianne Linde, Højdedraget 27, modtager genvalg.


11. Eventuelt.Restaurant Stalden, hvor generalforsamlingen afholdes, har et ønske om at vide hvor mange der deltager, af hensyn til borddækning, så venligst bekræft om du deltager, og hvor mange I kommer. Det kan gøres ved at svare på denne mail, ringe på 30742340, eller sende en SMS, senest 2 dage før. Oplys vejnavn, husnummer og antal deltagere.

 

Hvis du ikke deltager, skal du ikke foretage dig noget.

 

Bestyrelsen er bevidst om de omstændigheder som Danmark er i, i øjeblikket, hvilket kan betyde, at generalforsamlingen kan blive aflyst. Bestyrelsen holder sig løbende orienteret om status på Corona situationen, og aflyser hvis myndighederne anbefaler det. Bestyrelsen er ikke interesseret i at udsætte nogen for en eventuel smitte risiko.

Diverse links 

 

Bogø Tidende

Bogø PortalenCopyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com