Generalforsamling


Generalforsamling 2024Generalforsamlingen afholdes den 29. marts 2024, kl. 10:00

Den vil finde sted på adressen Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By, i udestuen i det tidligere restaurent Stalden.

Af hensyn til borddækning, bekræft venligst om du deltager. Det kan gøres ved at skrive på mail hojdedraget@hojdedraget.dk eller sende en SMS til 30742340, senest 2 dage før. Oplys venligst vejnavn og husnummer.Agenda


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år.


3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse.


4. Forslag fra bestyrelsen.


5. Forslag fra medlemmerne.


6. Forelæggelse af budget for indeværende år.


  7 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  - I lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemer for en to årig periode.

  - I ulige år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem for en to årig periode.


  8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  Hvert år vælges en suppleant for en to årig periode.

  (der er således altid to suppleanter valgt)


  9. Valg af revisor.

   Hvert år vælges en revisor for en to årig periode.

   (der er således altid to aktive revisorer)


   10. Valg af revisorsuppleant.

   Hvert år vælges en revisorsuppleant for en et årig periode.


   11. Eventuelt.