Generalforsamling

Grundejerforeningen Højdedraget

Generalforsamling 2021Generalforsamling afholdes Langfredag den 2. april kl. 10 i Restaurant Stalden,

Grundejerforeningen Højdedraget.
Forslag til behandling på generalforsamlingen 2021 kan allerede nu sendes til bestyrelsen.

Indkomne forslag vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne inden generalforsamlingen.

Forslag skal afleveres senest den 12 februar 2021.

Forslag sendes på mail til hojdedraget@hojdedraget.dk 

Agenda


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år.


3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse.


4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.


  5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.


  6. Forelæggelse af budget for indeværende år.


   7 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :

   • Bent Holmelin Andreasen, Østkildevej 71.
   • Marianne Jørgensen, Østkildevej 9.


   8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

   • Hans Henrik Jensen, Østkildevej 19.


   9. Valg af revisor.

   • Lone Løndal, Højdedraget 19.


   10. Valg af revisorsuppleant.

   • Marianne Linde, Højdedraget 27.


   11. Eventuelt.   Restaurant Stalden, hvor generalforsamlingen afholdes, har et ønske om at vide hvor mange der deltager, af hensyn til borddækning, så venligst bekræft om du deltager.


   Det kan gøres ved at skrive på mail hojdedraget@hojdedraget.dk, ringe på 30742340, eller sende en SMS, senest 2 dage før.

   Oplys venligst vejnavn og husnummer.
   Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com