2013

Grundejerforeningen Højdedraget

Nyhedsbreve 2013


Marts

Normalt stiger vandstanden i Stormosen hen under efteråret og vinteren. I denne vinter steg vandet unormalt meget, og det viste sig, at drænet var tilstoppet. Vi har nu fået det spulet. Firmaet der spuler har ikke en slange, der er lang nok til at række hele vejen mellem skellet til Fruekilden, hvor rensebrønden står og Stormosen, så det blev nødvendigt at grave ned til drænrøret ca. midtvejs. I den forbindelse har vi bedt Maskinstationen sætte en rensebrønd på halvvejen, det vil ske, så snart vandstanden i mosen er normal.

 

Ved samme lejlighed fik vi også spulet drænet fra Lillemosen for en sikkerheds skyld. Vandet fra Stormosen løber ikke gennem Lillemosen – de to mosers vand ledes hver for sig til det rørlagte vandløb, Stormbækken, som løber ud i stranden neden for Stormgården.November

Asfaltering.

Udkørslerne fra foreningens veje trængte til fornyelse, og da vi fik et vældig fordelagtigt tilbud fra Colas (ca. 65.000 kr.), hvilket var halvt så dyrt som et tilbud fra en mere lokal entreprenør, besluttede vi os for at få arbejdet udført. Dette skete mandag i uge 43.


Resultatet ser meget pænt ud, men der blev rejst tvivl om arbejdets kvalitet, hvorfor bestyrelsen sammen med Colas og en sagkyndig fra Vordingborg Kommune gennemgik det torsdag d. 7. november.


På stedet kunne konkluderes, at belægningen sine steder ikke så ud til at leve op til forventet standard – der kan dog ikke siges noget mere præcist om, hvorvidt dette også gælder den mere grundlæggende holdbarhed. Der skal senest indenfor 5 år fra overdragelsen holdes vejsyn, og eventuelle skader skal af Colas udbedres, hvis/når de opstår.


Hjørnerne ved sådanne udkørsler er altid kritiske – det vil hjælpe meget til deres holdbarhed, hvis alle bilister undlader at køre helt ud til kanterne. Trods megen tung kørsel fra Østkildevej ser denne udkørsel ud til at klare sig fint.Copyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com