2017


Nyhedsbreve 2017


31. august


Fjernelse af beplantning ud imod Fruekildevej

På generalforsamlingen i Påsken 2017, blev det besluttet at omlægge det 5 meter brede bælte ud imod Fruekildevej med græs, i stedet for nuværende beplantning. Omlægningen vil strække sig over flere år, og påbegyndes nu. Bestyrelsen lovede at informere om igangsætning inden påbegyndelsen, så grundejerne kunne forberede sig på forandringen, og evt. lave fornødent tiltag om manglende skelbeplantning.


På sidste bestyrelsesmøde blev første etape planlagt, og den vil starte ud for Højdedraget nr. 5 og strække sig i sydøstlige retning og omfatte Højdedraget 2, 4, 5, 6 og 8.


Grundejere af ovenstående grunde/sommerhuse bedes sikre, at eksisterende skelpæle er til stede og synlige, så der ikke opstår utilsigtet fjernelse af beplantning, der ikke skal fjernes.


Når beplantningen er fjernet, vil jordstykket blive planeret i den udstrækning det er nødvendigt, og der vil blive sået græs.


Arbejde forventes påbegyndt i løbet af september måned i år.9. Juni


Græsklipning af vores stier og parceller.

Der er blevet indgået en ny aftale om klipning af græs på vores stier i grundejerforeningen. Første klipning vil finde sted i næste uge (uge 24), og vil foregå ca. hver 14 dag. Aftalen er indgået med MV Servise, Marc Vinnergaard. Marc har lokal kenskab, da han er født og opvoksen på Bogø.

Hvis man er interesseret, så klipper MV service også for private grundejere. MV Service kan kontaktes på telefon 41 27 31 81 på e-mail Marc@Vinnergaard.dk

Arbejdsopgaver som hækklipning, beskæring og fældning af træer, samt bortafskaffelse af det beskåret, varetages også. Og hvis der skulle problemer med kloarken, håndteres det også.1. Juni


Græsklipning på vores stier.

Vores mand, som igennem mange år har klippet vores stier i grundejerforeningen, har valgt at stoppe på grund af helbredet. Det betyder, at bestyrelsen leder med lys og lygte efter en ny, der kan gøre arbejdet i samme gode kvalitet.


Inden vi får en ny ordning i stand, kan det betyde, at græsset på vores stier bliver højere, end det plejer at blive. Bestyrelsen beklager de eventuelle gener det måtte afstedkomme.


Kender du en pålidelig entreprenør, du tænker kan udføre dette arbejde, er du meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.


Væltet træ

Der ligger et væltet træ på den nordvestlige side af Storemosen, tæt på rabatten til Ålborgvej.


Hvis du er interesseret i at få dette træ til pejsen / brændeovnen, er du meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Det eneste du skal overholde , er den fældningsinstruks vi har, som omfatter at området skal være pænt ryddeligt bag efter – link.Maj


I foreningens vedtægter står der, at parcellerne skal være nyslåede pr 15. maj og 15. september. Det er ikke altid, at denne regel overholdes, og det kan være på grund af flere årsager, for eksempel, at man ikke kommer til Bogø så tit, hvorfor der kan opstå et behov for at få andre til at klippe græsset.


Bestyrelsen har talt om at finde en entreprenør, der kan slå nyetableringen på Fruekildevej- og de parceller, der melder sig til, enten med klipning med en vis interval, eller ved, at man kan kontakte entreprenøren, hvis et individuelt behov opstår. Det vil selvfølgelig være interessant at vide, hvad det koster, men det kommer an på, hvor mange parceller, der melder sig til. Jo flere parceller, der er med, jo billigere, fordi det er tanken, at entre-prenøren skal være beskæftiget en hel dag hos os ad gangen, og derfor kun skal køre én gang til flere opgaver.


Hvis der er interesse for dette ordning, kan man melde sig til hos bestyrelsen senest med udgangen af uge 24. Hvis interessen er stor nok, vil bestyrelsen tage forhandling op med en entreprenør, og når vi har et resultat, vil vi vende tilbage til sagen.Marts


På dialogmødet med kommunalpolitikerne d. 17.01.2017 blev der tilkendegivet et behov for en opdatering af husnumrene generelt på Bogø. Gælder både for fastboenende Bogø'ere og sommerhusgæster


Ved akuthjælp kan det betyde den helt store forskel, hvis en adresse ikke kan spores hurtigt af ambulance, øens akuthjælp eller andet beredskab.

Gør derfor dig selv, evt. familie, naboer, venner og bekendte på øen en tjeneste. Foretag en "AKTION HUSNUMMER" for at sikre en synlig, klar og tydelig skiltning af og til din bolig.


Du kan læse mere om aktion husnummer i Bogø Tidende