Bestyrelsen

Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsen


Bestyrelsen skal arbejde for medlemmerne - tøv derfor ikke med at henvende dig til et medlem, hvis du har noget på hjertet.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen


Strategier.

Strategi omkring vedligehold af det grønne fællesareal: 

- Beskæring af træer og buske skal foretages på en måde der fremadrettet minimerer omkostninger og vedligehold af arealet. 

- Slåning af græs bør ske fortrinsvis op til weekender, så parcelejere kan færdes i weekenden på pæne nyslåede stier.


Strategi omkring veje: 

- Veje vedligeholdes hvert år, ved at opfylde huller i vejene, og om nødvendigt, høvles vejene også hvor det er tiltrængt.


Kommende og igangværende projekter.

- Beskæring/fældning af træer og buske på fællesarealet ud imod Fruekildevej (i gang).

- Re-etablering af dræn i Mosedalen, fra vejbrønde udfor nummer 82 og 64, til den nye brønd på fællesarealet bag ved nummer 82.

- Plante Aronia buske på det åbne område hvor fællesareal støder op til Fruekildevej i den nordlige ende.

- Forberede en eventuel optagelse af grundejerforeningen Mosedalen (i gang) 

- Planlægning af beskæring mellem Ålborgvej og Mosedalen (I gang. Gennemførelse ikke fastlagt). 

- Planlægning af beskæring mellem Ålborgvej og Storemosen (I gang. Gennemførelse ikke fastlagt).

- Planlægning af beskæring af træer ved Lillemosen (ikke fastlagt).

Oversigt over bestyrelse.

Revisoner, suppleanter m.m.


Revisor: Lone Løndal, Højdedraget 19

Revisor: Mogens Debracy Kamph,Østkildevej 55

Revisorsuppleant: Ledig post

Bestyrelsessuppleant: Inge Marie Nielsen, Østkildevej 2

Bestyrelsessuppleant: Hans Henrik Jensen, Østkildevej 19

Snefoged: Hans Henrik Jensen, Østkildevej 19

Snefoged: John Konggaard Hansen, Højdedraget 52


Persondataforordning.

Den nye persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018, er en god nyhed for dig. Den betyder, at du fremover selv bestemmer over dine personlige oplysninger, og at vi bedre kan beskytte dine data. I foreningens privatlivspolitik finder du information om, hvorfor og hvordan vi indsamler data om dig. Du kan altid få at vide, hvilke data vi har om dig og bede om at få dem slettet. Læs mere om privatlivspolitik her - Link
Diverse links 

 

Bogø Tidende

Bogø PortalenCopyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com