Bestyrelsen


Bestyrelsen


Bestyrelsen skal arbejde for medlemmerne - tøv derfor ikke med at henvende dig til et medlem, hvis du har noget på hjertet.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen


Oversigt over bestyrelse.

Strategier.


Strategi omkring vedligehold af det grønne fællesareal.

- Beskæring af træer og buske skal foretages på en måde der fremadrettet minimerer omkostninger og vedligehold af arealet. 

- Slåning af græs bør ske fortrinsvis op til weekender, så parcelejere kan færdes i weekenden på pæne nyslåede stier.

- Vi vil gerne være en grøn forening og værner om vores grønne områder. I 2021 blev fællesarealer omlagt til Økologisk Jordbrugsproduktion.


Strategi omkring veje.

- Veje vedligeholdes hvert år, ved at opfylde huller i vejene, og om nødvendigt, høvles vejene også hvor det er tiltrængt.


Kommende og igangværende projekter.

- Renovering langs Ålborgvej og Mosedalen 60-62. Der skal sås græs (I gang. Afsluttes i 2022). 

- Beskæring af træer og buske langs Ålborgvej, fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18 (Gennemførelse i 2022).

- Planlægning af projekt Lillemosen (Gennemførelse ikke fastlagt). Østkildevej 30 og Østkildevej 40 har meldt sig til en arbejdsgruppe.

- Renovering af veje. Gennemføres hvert år.


Revisoner, suppleanter m.m.

Revisor: Lone Løndal, Højdedraget 19.

Revisor: Mogens Debracy Kamph, Østkildevej 55.

1. Bestyrelsessuppleant: Anders Larsen, Østkildevej 26.

2. Bestyrelsessuppleant: Ledig

Revisorsuppleant: Belinda Jallov, Østkildevej 71.

Snefoged: John Konggaard Hansen, Højdedraget 52.


Persondataforordning.

Den nye persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018, er en god nyhed for dig. Den betyder, at du fremover selv bestemmer over dine personlige oplysninger, og at vi bedre kan beskytte dine data. I foreningens privatlivspolitik finder du information om, hvorfor og hvordan vi indsamler data om dig. Du kan altid få at vide, hvilke data vi har om dig og bede om at få dem slettet. Læs mere om privatlivspolitik her - Link