Højdedraget


Velkommen til

Grundejerforeningen Højdedraget

på BogøGrundejerforeningen Højdedraget omfatter 159 parceller på vejene Højdedraget, Sydgrænsen, Østkildevej og Mosedalen. Foreningen blev stiftet 22. oktober 1975.


Som navnet antyder, ligger Højdedraget midt på Bogø. Postadressen er 4793 Bogø By.


To dæmninger forbinder Bogø med hhv. Møn og Farø. De fleste vil nok komme via Farø. Mellem Højbroen og Lavbroen køres fra ved frakørsel 42. Herefter køres ad Grønsundvej, “Amtsvejen” (287) forbi havnen - som egentlig hedder Lindebroen, kendt fra en Olsenbandefilm - til 18,7 km pinden og så ad Fruekildevej.


De fleste udefra vil nok bruge GPS, og denne leder som udgangspunkt ad temmelig smalle veje op gennem selve Bogø By - dette har sin egen charme, men kan som nævnt undgås.


Skal man til Mosedalen, må man køre lidt længere. Her skal man via Aalborgvej.


På vejene i Højdedraget tages der hensyn til beboerne ved at køre højst 20 km/h.Lokalsamfundet


Bogø har - som normalt for småøer - flere solskinstimer end resten af landet. Men Bogø er også et interessant og levende lokalsamfund.


Vi har en Dagligbrugs, som samtidig fungerer som posthus og håndkøbsudsalg for apotekervarer. Brugsen har åbent hver dag fra 7.30 - 20.00, og så ligger der en OK-tank på Brugsens parkeringsplads.


Bogø Kirke er en hyggelig lille landsbykirke.


I sommerhalvåret og i efterårsferien sejler færgen Ida mellem Lindebroen og Stubbekøbing. Driften af Ida er med stort underskud, men der findes en støtteforening (Idas Venner), hvis man vill støtte færgedriften.


Bogøs vartegn er Møllen. Der er et møllelaug, som arbejder på at bevare møllen.