Mødereferater


Bestyrelsesmødereferater 2021Den 28. februar 2021


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde blev gennemgået.

 

Regnskab.

Regnskab er afleveres til revisorer og godkendt.

 

Budgetposter for 2021 gennemgået.

 

Vi dropper samarbejde med Monicas Økonomiske selskab og søger EU-tilskud selv, med hjælp fra Patriotisk selskab.

  

Vedligeholdelse af grønne områder.

Klip af græs på fællesarealerne 2 gange årlig. Græsset findeles ikke ved efterårsklip som sidste år, men bliver liggende.

 

Der er uden held rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende hjælp til overholdelse af deklarationen på området.

 

Beskæring/fældning af træer/buske ved Storemosen. Dette projekt igangsættes nu.

 

Vedligeholdelse af veje.

Der er rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende renovationskørsel i vores område. Vi ønsker, at bilerne ikke vender for enden af stikvejene, men i stedet bakker for at undgå, at grusvejene ødelægges af bilernes bogiehjul.

 

Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet til behandling på generalforsamling.


Generalforsamling.

Forberedelse til generalforsamling gennemgået.


Eventuelt.

Intet.