Mødereferater


Bestyrelsesmødereferater 2023Den 26. februar 2023


Siden sidste møde.

Loggen siden sidste møde gennemgået.


Regnskabet.

Regnskabet er nu revideret af revisorerne.

 

Vedligeholdelse af grønne områder.

Renovering af træer og krat langs Ålborgvej mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18 er gennemført. Der udestår dog flisning af grenbunker.


Der er sået græs i stykket langs Ålborgvej ved Mosedalen 60 og 62, samt i stykket mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18.

 

Der er indgået en BNBO aftale ( BoringsNære BeskyttelsesOmråder ) med Bogø Vandværk.

 

Der er lavet nye aftaler med de samarbejdspartnere, der opsamler det klippede græs på fællesarealerne.

 

Vedligeholdelse af veje.

Der er renoveret veje i uge 41, noget senere end vi tidligere har gjort. 


Vordingborg Kommune har repareret de opkørte rabatter, huller ved bus- lommer og indfaldsveje.

 

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

 

Eventuelt.

Analyse af ansøgning om midler til renovering af Lillemosen i Nordea Fond er gennemført og anses ikke som en mulighed, der kan gøres brug af. Ligeledes er Grøn Pulje i Vordingborg undersøgt, men heller ikke denne anses som anvendelig til renovering af Lillemosen.