Indkomne forslag

Grundejerforeningen Højdedraget

Indkomne forslag

( til behandlling på generalforsamling i Påsken 2020)
Forslag fra bestyrelsen


Der stilles forslag om at optage grundejerforeningen Mosedalen i grundejerforeningen Højdedraget.


Begrundelse for forslaget.

Vi har fået en henvendelse fra bestyrelsen i Mosedalen om mulighed for en sammenlægning med vores forening. Mosedalen består kun af 25 parceller, og det har været vanskeligt at få besat posterne i bestyrelsen, hvilket afspejler sig tydeligt i de sidste 5 års generalforsamlinge.


Mere detajleret information vil blive udsendt i indkaldelsen til generalforsamlingen.


Der stilles forslag om at justere paragraf 1b i vedtægterne


Begrundelse for forslaget.

Grundejerforeningen Mosedalens parceller skal inkluderes i grundejerforeningen Højdedraget vedtægter. For at sikre dette, skal vedtægterne justeres, så det er synligt at grundejerforening Mosedalen parceller (husnumrene 2 – 50), er omfattet af grundejerforeningen Højdedraget.


Mere detaljeret information vil blive udsendt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

NB! Forslaget er naturligvis afhængig af resultatet af forslaget om optagelse af grundejerforeningen Mosedalen.Forslag fra medlemmerne

Der er ikke modtaget nogle forslag inden for tidsfristen.


Forslag til behandling på generalforsamlingen i Påsken, skal være bestyrelsen i hænde senest den 21 februar 2020 ifølge paragraf 3.e i vedtægterne.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes foreningens formand og være denne i hænde senest 7 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Forslag, der måtte fremkomme senere, kan optages til drøftelse under punktet eventuelt, men ikke på dagsordenen til afstemning.
Diverse links 

 

Bogø Tidende

Bogø PortalenCopyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com