Indkomne forslag


Indkomne forslag

( til behandling på generalforsamling i 2025)Behandling af forslag

Forslag skal afleveres senest den 1. februar 2025. Forslag sendes på mail til hojdedraget@hojdedraget.dk

Indkomne forslag vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne inden generalforsamlingen. 


Overvejelser du bør gøre dig, hvis du har et forslag du gerne vil fremsætte.

 • Beskriv forslaget så detaljeret som muligt, så det er forståeligt hvad det omfatter.
 • Begrund hvorfor forslaget er vigtigt/interessant, hvem har benefit af forslaget, og hvorfor har de det.
 • Hvis muligt:
  • Angiv en forventet pris forslaget vil koste at gennemføre.
  • Angiv om der er vedligeholdelsesomkostninger forbundet til forslaget.
  • Beskriv om forslaget vil medføre reduktion af andre eksisterende omkostninger.
  • Beskriv hvad konsekvenserne er hvis forslaget ikke gennemføres.
  • Beskriv hvad vi skal være opmærksomme på i forbindelse med implementeringer af forslaget.