Indkomne forslag


Indkomne forslag

( til behandlling på generalforsamling i 2024)


Forslag fra bestyrelsen:


Forslag om vedtægtsændringer (Modtaget den 31. august 2023).

Vedtægterne har ikke været ændret i mange år, hvorfor der er behov for justeringer og præciseringer, så de bliver mere tidssvarende.

Bestyrelse har gennemgået vedtægterne og har lavet et forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget er godkendt af Vordingborg kommune den 4. september 2023.

Forslaget kan ses her - link.


Forslag om forsat økologisk drift af fællesarealer (Modtaget den 7. februar 2024).

Skal vi stoppe med at drive økologisk landbrug efter 2024?

Forslaget kan ses her - link.


Forslag fra medlemmerne:


Forslag om hundeskov (Modtaget den 15. oktober 2023).

Bestyrelsen har modtaget et forslag på oprettelse af en hundeskov.

Forslaget går ud på at lave et indhegnet areal, hvor hundeejere kan mødes og hundene kan får lov at løbe frit rundt.

Forslaget kan ses her - link. Tilbud på etablering af hundeskov - link.


Forslag om stier og græsslåning (Modtaget den 26. januar 2024).

"Drop alle stier og udgift til græsslåning på hele arealet!

Så allegrundejere kan færdes frit i en blomstrende/urørt natur og på deres helt eget stisystem -

Det vil gavne økologi-tanken, biodiversiteten og samtidig give en bedre økonomi."

Forslaget kan ses her - link.


Forslag om vedtægtsændringer (Modtaget den 28. januar 2024).

Paragraf 9b ønskes slettet fra vedtægterne.

Forslaget kan ses her - link.Behandling af forslag

Forslag skal afleveres senest den 9. februar 2024. Forslag sendes på mail til hojdedraget@hojdedraget.dk

Indkomne forslag vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne inden generalforsamlingen. 


Overvejelser du bør gøre dig, hvis du har et forslag du gerne vil fremsætte.

 • Beskriv forslaget så detaljeret som muligt, så det er forståeligt hvad det omfatter.
 • Begrund hvorfor forslaget er vigtigt/interessant. Hvem har benefit af forslaget, og hvorfor har de det.
 • Hvis muligt:
  • Angiv en forventet pris forslaget vil koste at gennemføre.
  • Angiv om der er vedligeholdelsesomkostninger forbundet til forslaget.
  • Beskriv om forslaget vil medføre reduktion af andre eksisterende omkostninger.
  • Beskriv hvad konsekvenserne er hvis forslaget ikke gennemføres.
  • Beskriv hvad vi skal være opmærksomme på i forbindelse med implementeringer af forslaget.