Nyt


Nyheder


Nyheder 2024


Juli

Vores veje

Bestyrelsen er klar over, at vore veje flere steder lider af opkørte huller og andre skader. Det er synligt efter de mange kraftige regnskyl, og vi får både mundtlige og skriftlige henvendelser om disse gener.

 

Normalt bliver vejene afrettet en gang årligt (i år var det umiddelbart før Påske). Vi har dog enkelte år fået lavet en ekstra afretning, de steder problemet var størst. Bestyrelsen har ikke planer om løbende renovering, men vil senere på året tage stilling til om det vil være hensigtsmæssigt med en afretning til efteråret. Vi må leve med vejene i sommerhusområdet, og gentage den gamle sang om at køre stille og roligt.

 

Hen over sommeren er noteret meget arbejdskørsel i foreningen. Der er gang i både ombygninger og nybygninger. Denne kørsel, tit med tunge køretøjer og trailere, slider mærkbart på vejene. Så vi skal bede alle om at informere eksterne leverandører om at tage hensyn, hvilket også giver anledning til at bemærke, at der ved skader på fællesveje og rabatter, der er forårsaget af tung arbejdskørsel ved lokalt byggeri, er det bygherrens ansvar at disse bliver udbedret.


Juni

Trimning af blomster i vores blomsterkasser.

På tilkørselsvejene i foreningen har vi nogle blomsterkasser med fartbegrænsning på. Disse blomsterkasser er beplantet med en enkel plante, som er blevet trimmet af bestyrelse siden blomsterkasserne blev sat op i 2019. Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at denne trimning fremover kunne blive gjort af medlemmerne, så vi ønsker at interesserede medlemmer henvender sig til dette lille job.

Det er udelukkende vedligeholdelse af planten der er tale om, og så klippe lidt græs og ukrudt omkring blomsterkassen. Kasser er lavet af lærketræ, og skal ikke males/behandles.

Er du interesseret, så henvend dig via e-mailadressen hojdedraget@hojdedraget.dk eller ring på telefon 25 62 43 41.

 

Styr på renovationsbeholdere.

Vi har alle fået endnu en renovationsbeholder at holde styr på, og hvem ved hvornår den næste kommer. Det er ikke det kønneste syn at kigge på, og mange prøver da også på at lave nogle beholdersystemer, for at få det til at se lidt kønnere ud. Vordingborg Kommune har faktisk nogle udmærkede guidelines omkring renovation, og det er de samme regler der gælder, uanset om man bor i Vordingborg kommune, eller har sommerhus i kommunen. En af reglerne er, at alle renovationsbeholdere skal være placeret på ens egen matrikel, og ikke udenfor matriklen. Du kan læse mere om reglerne her - link.

 

Vand i stride strømme.

Foreningen har stadig udfordringer med at få afledt vandet fra moserne og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne opfriske reglerne omkring bortledning af overfladevand og hvordan det kan gøres – linkMaj

Foråret drøner derudaf og vores haver springer ud i de vildeste farver - hvor det skønt. Det betyder også at græsset gror heftigt, og klipning bliver en del at vores rutiner. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne lige opfriske regler og ansvar i foreningen, for hvem der klipper hvilke græsarealer, og hvorfor det er sådan.

 

Bestyrelsens ansvar.
Bestyrelsen varetager alene græsslåning af fællesarealerne. Dette sker p.t. 2 gang om året, typisk i starten af juni måned og igen i september/oktober. Der er indgået aftale om græsopsamling og græsset bruges til foder, eller det fin skæres og omdannes til gødning.

 

Det brede bælte af græs mellem Ålborgvej og Mosedalen, er en del af fællesarealet, og slås med samme interval. Midt på dette bælte er placeret en stor træstamme, som har til formål at lukke af ud imod Ålborgvej. Dette er gjort for en del år tilbage af sikkerhedsmæssighed hensyn, da der ikke må være en gennemgang til Ålborgvej.

 

Bestyrelsen varetager alene klipning af stisystemet på fællesarealerne, samt det brede græsbælte langs Fruekildevej. Græsset klippes om muligt op til weekender hver anden uge. Skulle der opstå perioder hvor græsset gror stærkt, vil klipning af stier ske ugentligt.

 

Ovenstående sikre at græs klippes/slås på faste tider/intervaller, har altid samme udseende/højde, eliminerer antallet af klager over græsslåning, og at ansvaret alene er placeret et sted – hos bestyrelsen. Hvis der er græs, du mener der ikke er slået, så henvend dig til bestyrelsen via denne mailadresse – hojdedraget@hojdedraget.dk.

 

Det hænder dog, at nogen selv tager initiativ "giver en hånd med" til at slå græsset på ovennævnte arealer, hvilket helt sikkert gøres i en god mening. Men der tænkes nok ikke lige over de konsekvenser det medfører på andre fællesarealer, som ikke bliver klippet, og aftalen om, at græsset skal bruges til foder. Så tak for hjælpen og jeres gode initiativ, men vi siger alligevel nej tak.

 

Parcelejers ansvar.

Klipning af græs på egen grund.

 

Klipning af græs på tilhørende rabatter.

 

Parceller der støder op til en fælles sti, med adgang til fællesarealer, deles om græsslåning

 

Parceller med skel til fællesarealer, kan i egen interesse klippe græs langs skel (kun en plæneklipper bredde), for at holde eventuelt uønsket vækst væk fra egen grund.April

Status på dræn og moserne.

K.E.S. har været i Fruekilden i fredags (d. 19/4) og spule. I samarbejde med Martin (kontaktperson i Fruekilden), er der nu sat ikke mindre end 3 brønde på ledningen nede ved Tragten, og der ser nu ud til at være hul igennem, så der burde ikke være nogen prop mere. Det er i processen konstateret, at drænet ikke ligger optimalt, hvilket selvfølgelig er med til at bremse gennemstrømningshastigheden. Vandet er så småt begyndt at falde i brøndene i Fruekilden, men det går ikke særlig stærkt - det jo også et pænt stort område drænrøret nu skal afvande. Der vil, som det hele tiden er gjort, blive holdt øje med moserne og brøndene i Højdedraget den kommende tid.


Persondateforordningen.

Persondataforordningen er ændret. Det fremgik af den tidligere udgave, at foreningen videregav dine almindelige personoplysninger til Nets, for kontingentopkrævning. Foreningen har i samarbejde med Nets i 2023, slettet alle kontaktoplysninger foreningen har haft sent til Nets. Det blev gennemført den 3. november 2023. Den rettede persondataforordning er tilgængelig på foreningens hjemmeside, under fanebladet "Bestyrelsen" - link


April

Status på dræn og moserne.

Spulefirmaet K.E.S. har været i Fruekilden umiddelbart efter påske og spule dræn. Man er kommet forbi de store birketræer, man forventede kunne være årsag til en prop i drænet. Desværre endte arbejdet med at spuleslangen satte sig fast, og ikke kunne rokkes fri. Løsningen på en sådan situation er, at etablere en ny brønd, og denne er etableret onsdag i sidst uge (d. 10.4.2024). Spuling skulle have været fortsat umiddelbart efter, men på grund af at firmaet var kørt i stykker med deres spulevogn, sker spuling først inden for de næste par dage. Så årsag til prop i drænet er endnu ikke kendt. Den nye brønd der er etableret, står ved Tragten på den anden side af Fruekildevej, så der er stadig et stykke vej at spule inden man er nået til Lillemosen. Foreningen er i tæt dialog Fruekilden, og der udsendes mere information efterhånden som arbejdet skrider frem.  Links til tidligere udsendte nyheder:

  Nyheder i 2023 - link.

  Nyheder i 2022 - link.

  Nyheder i 2021 - link.

  Nyheder i 2020 - link.

  Nyheder i 2019 - link.

  Nyheder i 2018 - link.

  Nyheder i 2017 - link.

  Nyheder i 2016 - link.

  Nyheder i 2015 - link.

  Nyheder i 2014 - link.

  Nyheder i 2013 - link.