Generalforsamling


Generalforsamling 2022Generalforsamlingen afholdes den 15. april 2022, kl. 10:00 i Stalden.


Restaurant Stalden, hvor generalforsamlingen afholdes, har et ønske om at vide hvor mange der deltager, af hensyn til borddækning, så venligst bekræft om du deltager. Det kan gøres ved at skrive på mail hojdedraget@hojdedraget.dk, ringe på 30742340, eller sende en SMS, senest 2 dage før.

Oplys venligst vejnavn og husnummer.
Agenda


1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt planer for indeværende år.


3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendels.


4. Forslag fra bestyrelsen til afstemning.


  5. Forslag fra medlemmerne til afstemning.


  6. Forelæggelse af budget for indeværende år


   7 Valg af medlemmer til bestyrelsen.


   8. Valg af suppleant til bestyrelsen.


    9. Valg af revisor.


     10. Valg af revisorsuppleant.


      11. Eventuelt.