FAQ


Hyppigt adspurgte spørgsmålHvad hvis jeg ikke overholder reglerne i deklarationen.

Kommunen kan til en hver tid påpege, hvis der er regler der ikke er overholdt, uanset hvornår reglen er blevet brudt.


Hvad hvis jeg ikke overholder reglerne i vedtægterne.

Det fremgår af vedtægterne hvad der kan ske, hvis vedtægterne ikke bliver overholdt. Typisk vil det kunne have en økonomisk udgift for grundejeren.


Hvad hvis jeg har overtaget/købt en ejendom, som ikke overholder vedtægterne.

Som grundejer er du forpligtiget til at efterleve de regler der er beskrevet i vedtægterne. Vedtægterne er en del af den aftale der indgås, når du køber en ejendom, og hvis der er regler der ikke er overholdt, skal du som ejer sørge for at efterkomme disse. Det er ejendomsmæglers pligt at informere køber om, at der forefindes vedtægter i foreningen, og det er købers pligt at gennemlæse disse og påpege overfor ejer, hvis der er ting der ikke er overholdt. Eventuelle tvist om overholdelse af vedtægter, vil altid blive et mellemværende mellem køber og sælger (ikke ejendomsmægler eller grundejerforening).


Ejendomsmægler: Det er en ejendomsmæglers pligt at oplyse hvilke regler og love der er for ejendommen både offentlige og lokale i forhold til tinglyste servitutter mm. Ejendomsmægler har ikke pligt til at tjekke om alle forhold og vilkår er opfyldt. Hvis ejendomsmægler er bekendt med forhold der ikke er korrekte skal ejendomsmægler oplyse disse.


Hvad hvis jeg har overtaget/købt en ejendom, som ikke overholder deklarationen.

Som grundejer er du forpligtiget til at efterleve de regler der er beskrevet i deklarationen. Deklarationen er en del af den aftale der indgås, når du køber en ejendom, og hvis der er regler der ikke er overholdt, skal du som ejer sørge for at efterkomme disse. Det er ejendomsmæglers pligt at informere køber om, at der forefindes en deklaration i foreningen, og det er købers pligt at gennemlæse denne og påpege overfor ejer, hvis der er ting der ikke er overholdt. Eventuelle tvist om overholdelse af deklarationen, vil altid blive et mellemværende mellem køber og sælger (ikke ejendomsmægler eller grundejerforening).


Ejendomsmægler: Det er en ejendomsmæglers pligt at oplyse hvilke regler og love der er for ejendommen både offentlige og lokale i forhold til tinglyste servitutter mm. Ejendomsmægler har ikke pligt til at tjekke om alle forhold og vilkår er opfyldt. Hvis ejendomsmægler er bekendt med forhold der ikke er korrekte skal ejendomsmægler oplyse disse.


Hvis grundejerforening ønsker at varetage regler fra deklarationen.

Hvis en grundejer, eller bestyrelse, ikke synes kommunen gør det godt nok, kan regler fra deklarationen indarbejdes i vedtægterne. Det kan ske ved at fremsende en forslag til bestyrelsen. Bestyrelsens opgave bliver så at fremlægge dette overfor kommunen. Hvis der kan opnås enighed om forslaget, skal forslaget fremsættes på en generalforsamling, efter reglerne beskrevet i vedtægterne.


Bestyrelsen skal naturligvis forinden blive enig med sig selv, om det er noget, man som bestyrelse vil tage vare på (overtage kommunens opgave).