2018


Nyheder 2018


August


Vedrørende fjernelse af beplantningen ud imod Fruekildevej.

På det stykke hvor beplantningen allerede er blevet fjernet, er det blevet efterset, om det hele er kommet væk. Der er steder hvor der mangler at blive fjernet buske, og steder hvor rodfræsningen kunne være bedre. Det vil der blive gjort noget ved. Grundet den gode tørre sommer, har græsset ikke haft de bedste vækstbetingelser, og det vil der også blive rådet bod på. Arbejde forventes afsluttet inden udløb af september måned i år.


Er du en at de grundejere, der nu har fået mere udsigt til Fruekildevej, grundet den fjernede beplantning, og mener der stadig forefindes beplantning, der ikke tilhører din paracel, er du meget velkommen til at rette henvendelse til grundejerforeningen, så denne beplantning også kan blive fjernet. Du bedes inden sikre, at dine skelpæle er til stede og synlige, så der ikke er tvivl ejerskab.. Har du beplantning på egen grund, der rager unødigt ud over det brede bælte mod Fruekildevej, bedes du beskære denne.


Resterende beplantning ud imod Fruekildevej.

Umiddelbart efter Påske 2019, forventes den resterende beplantningen ud imod Fruekildevej at blive fjernet, dvs. der hvor der endnu ikke er sket noget beskæring. Er du en at de grundejere, der bliver berørt at dette, bedes du sikre, at eksisterende skelpæle er til stede og synlige, så der ikke opstår utilsigtet fjernelse af beplantning, der ikke skal fjernes. Er du ikke i besiddelse af randbeplantning på din grund, som beskrevet i paragraf 8 i deklarationen, bør du nu tænke på at få det gjort.Marts


Bestyrelsen har i en længere periode været i dialog Vordingborg Kommune, vedrørende den tunge belastende trafik på Fruekildevej, som har afstedkommet, at vores vejrabat er kommet til at se forfærdelig ud, med store dybe hjulspor.


Bestyrelsen har været i dialog med de omkringliggende grundejerforeninger, for at sætte yderligere fokus på problemet, og det ser ud til, at der nu vil ske noget.


Bestyrelsen har haft et møde med Vordingborg Kommunes trafiksikkerhedsansvarlige og en repræsentant fra Movia, hvor Fruekildevej er blevet besigtiget. Vordingborg Kommune har besluttet, at der laves 3 buslommer på den side at Fruekildevej, der vender ind imod vores grundejerforening. Kommer man fra Grønsundsvej vil buslommerne blive placeret ca. 20 meter før Omgange, ca. 20 meter før Østkildevej og ca. 20 meter efter Højdedraget.