2019


Nyheder 2019November


Grundejerforeningerne Højdedraget og Mosedalen arbejder på en fusion af de to foreninger, et meget stort ønske fra bestyrelsen i grundejerforeningen Mosedalen. Mosedalen, som er vores nabo foreningen, består af 25 parceller.  April


Den resterende beplantning mod Fruekildevej er nu fjernet, helt fra hvor foreningens areal starter i Nord ved Højdedraget, og til syd hvor den støder op mod grundejerforeningen Fruekilden. Beplantningen er blevet gjort til flis, som stille og roligt vil formulde og blive til bund for det kommende græs. Der er allerede sået græs. Fjernelsen af beplantningen har åbnet op ind til vores grundejerforening, hvor der ikke er nogen parceller der har skel ud til Fruekildevej. Det er ved brøndboringen ved Højdedraget, mellem Sydgrænsen og Østkildevej, og fra Sydgrænsen til grundejerforeningen Fruekilden. På disse steder vil der blive plantet buske, som skal danne skelbeplantning mellem Fruekildevej og vores grundejerforening.


Busken bliver en surbærbusk, som hedder 'Aronia'. Busken er smuk og lidt åben i væksten, med en opret grenstruktur. Den bliver ca. 1,5 m høj og udmærker sig ved flotte knaldrøde efterårsfarver og de dybsorte bær som hænger i klaser. I juni får den mange hvide blomster der sidder i små skærme. Bærene er til fri afbenyttelse og kan bruges til mange ting. De er sunde, lidt sure, men er en sundhedsbombe på grund af sit høje indhold af antioxidanter og vitaminer.


Bummen, der er placeret mellem Højdedraget og Østkildevej, ud imod Fruekildevej, er defekt. Bærestolpen er knækket og skal udskiftes. Stolpen er indkøbt og udskiftes snarest.


Der er blevet opsat blomsterkasser på alle stamvejene, hvor på der vil blive placeret et skilt, der gør opmærksom på, at der skal køres med lav hastighed. Blomsterkasserne bliver tilplantet i den kommende Påske, og skilte vil ligeledes blive påsat. Kasserne er et kompromis af alle de snakke der har været på de sidste mange generalforsamlinger, omkring fartbegrænsning på vores veje.


Der har været møde med en repræsentant for Fibia efter nedlæggelsen af fibernet. Fibia har fået besked på at genetablere græs i alle rabatterne, hvor der er blevet gravet op. Hvor der er lunker ved indkørsler til parceller, vil der blive efterfyldt med jord og stampet. Enkelte steder er der gravet henover vejbanen. Her vil der blive efterfyldt med grus og stampet hvis nødvendigt. Arbejdet forventes startet i ugen før Påske, og færdiggjort inden Påske. Umiddelbart efter Påske vil vores veje blive efterset og renoveret som vanligt. Bestyrelsen beklager, at det desværre ikke har været muligt at få det færdigt inden Påske, hvor rigtig mange besøger deres sommerhus, men vi har afventet kommunens første kontrol af Fibernets arbejde, og vi vil gerne at Fibia gennemfører deres  reetableringsopgave, inden vi igangsætter vores årlige vejprojekt.Marts


Så er foråret ved at være på trapperne, ihvertfald hvis vi skal stole på kalenderen. Det betyder, at arbejdet vedrørende rydning af nuværende beplantning ud imod Fruekildevej fortsætter. Vi kommer tidligere igang end forventet. Planen var omkring Påske, men det kommer allerede til at ske her i marts, inden beplantningen rigtig går i gro. Til forskel fra sidst, så vil beplantningen blive gjort til flis og senere blive fræset ned i jorden. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at vi sparer en del penge på transport og bortskaffelse af beplantningen. Besparelsen har en størrelse der betyder, at vi har en forventning om, at kunne nå at rydde den resterende del af Fruekildevej allerede i år. Efterfølgende vil der naturligvis blive sået græs.


Selvom det tidligere er blevet meldt ud et par gange, så vil vi ikke undlade at informere følgende endnu engang:


Er du en at de grundejere, der bliver berørt at dette, bedes du sikre, at eksisterende skelpæle er til stede og synlige, så der ikke opstår utilsigtet fjernelse af beplantning, der ikke skal fjernes. Er du ikke i besiddelse af randbeplantning på din grund, som beskrevet i paragraf 8 i deklarationen, bør du nu tænke på at få det gjort. Har du beplantning på egen grund, der rager unødigt ud over det brede bælte mod Fruekildevej, bedes du beskære denne.