2020


Nyhedsbrev 2020September


Fjernelse af beplantning ud imod Fruekildevej.

På generalforsamlingen i 2017, besluttede vi at omlægge det 5 meter brede bælte ud imod Fruekildevej med græs, i stedet for daværende kratbeplantning. 


I år agter vi at gennemføre sidste etape, som går ud på at fjerne de sidste træer og buske som står på fællesarealet, hvilket allerede er påbegyndt.
 

Enkelte parceller har endnu ikke fået beskåret deres randbeplantning ud imod Fruekildevej. Det bedes gjort snarest.

 
Græsklipning

Det er snart den 15. september og ifølge vedtægterne skal græsset være nyslået denne dato. Det er ikke altid at denne regel kan overholdes, hvilket der kan være flere årsager til, som f.eks. at man ikke kommer til Bogø så tit, hvorfor der kan være behov for, at få andre til at hjælpe med at slå græsset.


Græsklipning på vores fællesarealer vil i år både blive klippet og knust. På den måde kommer græsset til at tjene som gødning.Maj


Der er igangsat to projekter i vores forening.


I uge 20 plantes der Aronia surbærbuske i den nordlige ende af Højdedraget, fra Højdedraget 17 til bommen ved vandboringen. Buskene vil i starten blive vandet af Marc, der klipper vores græs, men bliver erstattet af en siveslange der lægges ud.


I uge 21 etableres dræn ved Mosedalen 82, fra vejbrøndene til den nye brønd på fællesarealet bag ved Mosedalen 82. Det skulle gerne afhjælpe de vandproblemer der altid er omkring disse vejbrønde.


Vedrørende græsklipning af fællesarealerne, så har vi i år valgt at klippe græsset 14 dage senere end vi plejer, så det bliver den 1. juni det klippes. Græsset har ikke haft de fornødne vækstbetingelser, og er ikke ret højt endnu. 


Bestyrelsen følger aktivt med i regeringens beslutninger omkring nuværende forbud om forsamlinger, og vil, når situationen tillader det, indkalde til generalforsamling. Vi tænker ikke at afvente til vi må være 136 personer sammen (antallet af parceller i foreningen), da vi maximalt er 40 personer tilstede til en generalforsamling, og kun ca. 25 stemmeberettigede. Så vi kan allerede nu sige, at der kun bør fremmøde en person op pr. parcel, for at give mulighed for, at så mange som muligt kan deltage, eller du som medlem gør brug af en fuldmagt, jvf. vedtægterne.


Vi har en del flere projekter vi gerne vil have igangsat, som ikke er muligt at gøre noget ved før generalforsamlingen er afholdt, så vi ser frem til at det bliver muligt.April


Det ser ud til at vare længe før vi kan gennemføre vores generalforsamling. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sætte en ny dato, men holder os hele tiden orienteret om, hvad myndighederne melder ud.


Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at afholde generalforsamlingen digitalt, i stedet for et fysisk møde, men det vil kun være muligt, hvis det fremgår af vedtægterne, hvad det ikke gør.


Så snart situationen gør det muligt, indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel, som det fremgår af vedtægterne i § 3 b.

Selvom der er tale om en forsinkelse, så vil generalforsamlingen juridisk være en ny ordinær generalsamling.


Reglerne er sådan, at den siddende bestyrelse skal fortsætte indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Ifølge tidligere udsendte indkaldelse fremgår det, at alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg, så der er umiddelbart ingen udfordringer i denne regel. 


Bestyrelsen skal dog i perioden, end til ny ordinær generalforsamling er afholdt, agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger.


Bestyrelsen kan ikke agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte generalforsamling. Det betyder at beslutning om optagelse grundejerforeningen Mosedalen og justering af vedtægter, må afvente ny ordinær generalforsamling.


Det betyder også at budget for 2020 ikke kan godkendes før ny ordinær generalforsamling er afholdt, så kontingent opkrævning 1 juni forbliver uændret, dvs. samme beløb som besluttet sidste år.Marts


Grundejerforeningens Højdedragets årlige generalforsamling, som skulle være holdt den 10. april 2020, udskydes på baggrund af den aktuelle situation med coronavirus/COVID-19.


Det skyldes, at regeringen den 23. marts iværksatte en forlængelse af forsamlingsforbuddet for forsamlinger på mere end 10 personer, og det gælder end til videre frem til den 13. april 2020.


Vi kan endnu ikke sige, hvornår generalforsamlingen vil finde sted. Når vi kender den nye dato, vil du blive orienteret på mail, eller du kan følge med på foreningens hjemmeside.Marts


Der er rettet henvendelse til Vordingborg kommune vedrørende opkørte rabatter på Fruekildevej, som forårsages fordi vejen er for smal til at to store køretøjer kan mødes. De er ligeledes blevet gjort opmærksomme på, at der er store huller i begge ender af holdepladserne, sandsynligvis fordi pladserne er for små, eller ind og udkørselsvinklen er for skarp/kort.


Vordingborg kommune har meddelt, at de vil kigge på behovet for kantfyldning (samme løsning som sidst), og om der er muligheder for, at forbedre holdbarhed af de lommer / holdepladser der er anlagt tidligere.

 

Vi har nogle kedelige eksempler på opkørte vendepladser, som er forårsaget af skraldebiler. De tons tunge skraldebiler flår vejer i stykker, når de vender i den fugtige vejbelægning. Det fugtige vejr gør det naturligvis ikke bedre, men det har nu alligevel aldrig været så slemt som nu. Via Vordingborg kommune er der blevet skabt kontakt til renovationsfirmaet (Urbaser tidligere RenoNorden), og de er blevet gjort opmærksom, at vi gerne ser en anden adfærd i vores område