2021


Nyheder 2021


August


Jordstykket mellem Mosedalen 60-62 og Ålborgvej.

Dette er måske mest henvendt til sommerhusejerne i Mosedalen. I foråret fik vi renoveret jordstykket der ligger mellem Mosedalen 60-62 og Ålborgvej. Al beplantningen blev fjernet og der var kun stubbene tilbage, som ventede på at blive rodfræset. Men underentreprisen der skulle rodfræse udeblev, og ukrudtet begyndte stille og roligt at vokse. Det med rodfræsning ser ud til at have længere udsigter, så det vil vi ikke vente på mere. Nu er planen at rødderne i stedet bliver gravet op, der bliver planeret og sået græs. Vi har en forventning om at arbejdet vil starte i uge 34-35.


Juli


Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 21. august i Standen kl. 10:00. Der udsendes indkaldelse senere.


Vandboring

Bogø Vandværk er ved at foretage renovering af beplantning og hegn ved vandboringen i den nordlige ende af Højdedraget. Ifølge vandværket vil hegn og beplantning blive fjernet og et ny hegn vil blive etableret. Vi har ikke fået oplyst nogen tidshorisont og hegnstype.


Opkrævning af kontingent

Vi har haft lidt udfordringer med Nets, der sender kontingentopkrævninger ud for os. Enkelte grundejere har muligvis ikke fået en opkrævning endnu, hvilket skulle være sket 1. juni. Vi er ved at danne os et overblik, og evt. manglende opkrævninger vil blive opkrævet i indeværende måned.


Økologisk jordbrugsproduktion

Foreningen er blevet certificeret til Økologisk jordbrugsproduktion. Det betyder at vores græsarealer skal overholde et sæt regler indenfor økologi. Inden for økologi må der hverken anvendes kunstgødning eller traditionelle kemiske sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Dette gælder på fællesarealerne, og i skellet for de grundejere der har grund op til fællesarealer. Derudover er mængden af næringsstoffer, som må tilføres fællesarealerne begrænset. 


Det betyder endvidere at foreningen er berettiget til EU tilskud på væres fællesarealer.Maj


Græsklipning

Vi har passeret den 15. maj og ifølge vedtægterne skal græsset være nyslået denne dato. Det er ikke altid at denne regel kan overholdes, hvilket der kan være flere årsager til, som f.eks. at man ikke kommer til Bogø så tit, hvorfor der kan være behov for, at få andre til at hjælpe med at slå græsset.


Vedrørende græsklipning af fællesarealerne, så har vi igen i år valgt at klippe græsset senere end vi plejer. Det kræver en lille tørke periode hvor græsset både kan klippes og opsamles, så lad os se om det ikke bliver muligt at gennemføre i nær fremtid.


Generalforsamling

Vi kan endnu ikke oplyse en dato for hvornår den udsætte generalforsamlingen vil finde sted, men forventer det vil bliver efter sommerferien.


Reglerne er sådan, at den siddende bestyrelse skal fortsætte indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt.


Bestyrelsen skal dog i perioden, end til ny ordinær generalforsamling er afholdt, agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger.


Det betyder også at budget for 2021 ikke kan godkendes før ny ordinær generalforsamling er afholdt, så kontingent opkrævning 1. juni forbliver uændret, dvs. samme beløb som besluttet sidste år.


Ifølge tidligere udsendte indkaldelse fremgår det, at alle bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg, så der burde ikke være nogen udfordringer i at bestyrelsen fortsætter sit virke. I mellemtiden har et af bestyrelsesmedlemmerne (Bent) solgt sit sommerhus, og er derfor trådt ud af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem, tidligere bestyrelsessuppleant Inge, Østkildevej 2, er indtrådt i bestyrelsen 1. maj.


Rabatten på Fruekildevej

Der er rettet henvendelse til Vordingborg kommune vedrørende opkørte rabatter på Fruekildevej, som forårsages fordi vejen er for smal til at to store køretøjer kan mødes. De er ligeledes blevet gjort opmærksomme på, at der er store huller i begge ender af holdepladserne, sandsynligvis fordi pladserne er for små, eller ind og udkørselsvinklen er for skarp/kort.


Vordingborg kommune har meddelt, at de vil kigge på behovet for kantfyldning (samme løsning som sidst), og om der er muligheder for, at forbedre holdbarhed af de lommer / holdepladser der er anlagt tidligere.