2022


Nyheder 2022


November

Bestyrelsen i grundejerforeningen Højdedraget er blevet bekendt med at udgifterne til Nets/MasterCard, som står for opkrævning af medlemskontingent, vil stige væsentligt. Faktisk vil udgiften blive mere en fordoblet, hvilket får bestyrelsen til at opsige aftalen med Nets/MasterCard øjeblikkelig, og finde en anden billigere løsning til opkrævning af kontingent.


Derfor vil opkrævning af næste årskontingent ske via foreningens mailsystem. Du vil modtage en mail, hvor det vil blive oplyst hvilket kontonummer du skal indbetale kontingent på. Du skal ved betalingen oplyse din sommerhusadresse: Vejnavn og husnummer.


Betalingsdato vil være uændret (1.juni), og vil som vanligt dække perioden fra 1. januar til 31. december.


Du behøver ikke at huske ovenstående. Når du modtager opkrævningen til næste år, vil det igen blive oplyst hvad du skal gøre når du indbetaler.


Da ovenstående nye løsning udelukkende bygger på anvendelse af foreningens mailsystem (One.com) og Netbank, der allerede betales abonnement til, vil udgiften for opkrævning af kontingent fremadrettet blive helt gratis for foreningen. Foreningens kasserer vil dog få lidt ekstra manuelt afstemningsarbejde.


Som udgangspunkt vil de få medlemmer der ikke har en e-mailadresse, eller ikke har indleveret en e-mailadresse til foreningen, få kontingentopkrævning sendt som fysisk brev, og der vil blive pålagt porto omkostninger. Omkostninger kan undgås, hvis medlemmet indvilliger i at opkrævningen kan sendes som SMS, eller indlevere en e-mailadresse.September

Vi lever i en tid hvor visse fyringsmaterialer er kommet i høj kurs, derunder brænde. Det er pludselig blevet en eftertragtet vare, og for nogle en mangelvare. Derfor kan der desværre være en tendens til at nogen forsyner sig med brænde, hvor de ikke har tænkt sig at betale for det.

 

Bestyrelsen opfordrer til at man opbevarer sit brænde et sikkert sted, om muligt bag en låst dør. Alternativt et sted der ikke er mere synligt end højst nødvendigt.

 

Tag eventuelt et billede af din brændestak inden du forlader dit sommerhus, så du har noget at sammenligne med, næste gang du besøger din hus.

 

Har du en udendørs vandhane og/eller en udendørs stikkontakt, så vil det være en god ide at sikre, at der er lukket for tapning på disse, når du ikke er i sommerhuset.

 

Generelt opfordrer bestyrelsen til at alle holder et vågent øje hvis man ser noget mistænkeligt, og rapporterer til politiet hvis det sker, evt. med billede af det der er observeret. Det er helt almindelig praksis uanset hvad det måtte være, og hvor man opholde sig.September

Der er foretaget en udskiftning i bestyrelsen. Inge Marie Nielsen, Østkildevej 2, er udtrådt den 4. september. Samme dato er Flemming Nielsen, Mosedalen 36, indtrådt. Det betyder endvidere at Anders Larsen, Østkildevej 26, nu er 1. suppleant til bestyrelsen, og 2. suppleant til bestyrelsen er ledig.


Fællesarealerne bliver slået i uge 37.


Foreningen har fået et bord/bænk sæt forærende fra et medlem, og bestyrelsen er i gang med at finde en fornuftig plads til det.


Ansøgningen til Vordingborg kommune om oprensning af Lillemosen og omlægning til paddehul, som en del af Møns biosfæreområde 2022, er ikke imødekommet.


Fældning af træer og rydning af buske langs med Ålborgvej, fra Mosedalen 82 til Ålborgvej 18, vil afstedkomme en del flis, som bliver placeret på fællesarealet udfor Mosedalen 62. Vi vil ikke betale penge for bortskaffelse, men i stedet gøre det muligt for sommerhusejerne i foreningen at afhente flis gratis, efter først til mølle princippet. Det udsendes en mail når flisen ligger klar til afhentning.September


Græsklipning

Det er snart den 15. september og ifølge vedtægterne skal græsset være nyslået denne dato. Hvis du ikke klipper græsset selv og ikke har en permanet aftale om klipning, kan bestyrelsen være behjælpelig på mail - Link.August

Oversigtsforholdene for trafikanter, ved udkørsel fra Mosedalen i den nordlige ende af grundejerforeningen, er ikke tilstrækkelige. Hybenroserne vil blive beskåret snarest, så der ikke opstår farlige situationer.Juni

Vi har passeret den 15. maj og ifølge vedtægterne skal græsset være nyslået denne dato (se paragraf 9b i vedtægterne).


Det er ikke altid at denne regel kan overholdes, hvilket der kan være flere årsager til, som f.eks. at man ikke kommer til Bogø så tit, hvorfor der kan være behov for, at få andre til at hjælpe med at slå græsset.


Har du ingen aftale om græsklipning, så kan grundejerforeningen være behjælpelig med telefonnumre på lokale firmaer.  Marts


Nabohjælp

Det sker heldigvis sjældent at der er indbrud i vores grundejerforening, men alligevel vil bestyrelsen da ikke undlade at slå et slag for hvordan vi kan hjælpe hinanden hvis det sker. Grundejerforeningen modtager mails fra mange forskellige instanser, og nogle gange er det fra foreninger og virksomheder som ikke kun har til formål at tjene penge. En er dem er det kriminalpræventive råd og trykfonden. I vores forening er der kun 9 tilmeldte til Nabohjælp og på hele øen er der ca. 65-70 stykker.


Der er let at tilmelde sig. Der findes en Nabohjælp app til formålet og det er helt gratis. Der er sikker en del der ikke kender deres nærmeste naboer, og ved at være tilmeldt er der faktisk en mulighed for komme i kontakt og lære hinanden at kende, da man kan se hvilke husnumre der er tilmeldt, og på den måde kan hjælpe/komme i kontakt hinanden.


Grundejerforeningen er på ingen måde interesseret i at tvinge dig/jer til at tilmelde dig/jer. Denne information er alene en service som I kan gøre brug af hvis I ønsker det. Link til app - Link


Facebook siden 'Højdedraget'

Denne side har ikke været brugt i flere år. Sidste opslag var i 2019. Bestyrelsen har ikke brugt megen energi på at markedsføre Facebook siden, og det kan selvfølgelig være en medårsag til at den ikke bruges og har været kendt. Formålet med Facebook siden har ligeledes været noget uklart. Det er på sidste bestyrelsesmøde besluttet at nedlægge Facebook siden 'Højdedraget'.