Tilbud


TilbudFældningsinstruks

Til tider skal der ske beskæring af træer omkring Storemosen og Lillemosen.


Hvis du er interesseret i træ til din brændeovn, og er interesseret i at deltage i fældning af træer, så er her en mulighed du kan overveje. Træet fra fældningen tilkommer naturligvis dig.


Hvad skal du gøre?

Af praktiske grunde skal de medlemmer, der vil fælde træer, på forhånd melde sig hos bestyrelsen. Det kan ske via mail til hojdedraget@hojdedraget.dk.


Hvornår skal det gøres?

Medlemmer bestemmer selv hvornår arbejdet udføres. Det anbefales dog, at det ikke sker i foråret hvor mange fugle ligger på rede i området.


Hvordan skal det gøres?

Større træer der ønskes fældet, er mærket med gul farve. Alle buske af hyld, pil og øvrige små træer skal fjernes. De træer som ikke ønsker fældet, mærkes ikke, og skal blive stående.


Grenrester fra fældning skal slæbes hen til nogle nærmere angivne pladser, udenfor det areal der ryddes. Det er vigtigt, at alt der fældes eller skæres væk, fjernes, da der ellers hurtigt gror vanskeligt ukrudt op. Det er foreningens hensigt, at blotlagte arealer fra fældning skal plejes, så de ikke bliver til krat igen.


Vigtigt!

Af forsikringsmæssige grunde, er det vigtigt der anvendes godkendte værnemidler under arbejdet, og arbejdet ikke udføres alene.


Fældningsarbejdet udføres for egen regning.


Grundejerforeningen har en arbejdsskadeforsikring i tilfældet af ulykke. Forsikringen gælder for arbejde udført i grundejerforeningen for grundejerforeningen. Det er derfor meget vigtigt, at du oplyser bestyrelsen, hvornår arbejdet udføres. Det kan ske via mail til hojdedraget@hojdedraget.dk.


I tilfælde af skader på andre grundejers ejendom, eller personer, har grundejerforeningen en erhvervsforsikring.


I tilfælde af ulykke, er det mest hensigtsmæssigt at bede redningskøretøjer køre til stien, der ligger mellem Østkildevej 75 og Østkildevej 44, hvor der er nem passage til området.