Mødereferater

Grundejerforeningen Højdedraget

Bestyrelsesmødereferater 2020Den 14. marts 2020


Ad. 1. Siden sidste møde

Loggen gennemgået.


Der er indhentet priser på beskæring/renovering af grønne områder. Det drejer sig om bevoksningen ud for Mosedalen 60 og 62, bevoksningen mellem Mosedalen 82 og Ålborgvej 18, og de sidste træer ud mod Fruekildevej.

 

Der er indhentet pris på etablering af nyt dræn ved Mosedalen 82.

 

Der har været afhold flere møder med grundejerforeningen Mosedalen, vedrørende en eventuel optagelse af Mosedalen. Sammenlægning og vedtægtsændring er godkendt at Vordingborg kommune.

 

Der er fulgt op på ansøgning om EU-tilskud på vores fællesarealer. Foreningen har nu indkasseret tilskud for 2017 og 2018.

 

I samarbejde med oplandskonsulenterne, har det været vurderet, om det var muligt at få EU-tilskud til renovering af Lillemosen, ved at omlægge mosen til et minivådområde. Det er der kommet afslag på.

 

 

Ad. 2. Regnskabet.

Regnskabet for 2019 er opgjort og underskrevet. Der har været udgifter for ca. 10.000 kr. mere end budgetteret. Til gengæld er indtægten tilsvarende steget med ca. 12.000 kr.

 

 

Ad. 3. Vedligeholdelse af grønne områder.

Beplantning af Aronia buske vil kun blive udført i den nordlige ende af Højdedraget (ved vandboringen). Resterende åbninger langs med Fruekildevej beplantes ikke.

 

 

Ad. 4. Vedligeholdelse af veje.

Der er konstateret opkørte rabatter langs med Fruekildevej. Vordingborg kommune er kontaktet med henblik på udbedring.

 

Flere vendepladser i vores område er beskadiget af bl.a. skraldebil. Renovationsselskabet er kontaktet og blevet bedt om at ændre adfærd.

 

Der er konstateret større vandhuller ved Mosedalen 40 og 58 (vejen der deles af de to grundejerforeninger Mosedalen og Højdedraget) efter grundejerforeningen Mosedalen har fået udført en større vejrenovering.

 

Vi må se i øjnene, at udgiften til vedligehold af vejene bliver dyrere i indeværende år, end tidligere.

 

 

Ad. 5. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen inden for indsendelsesfristen.

 

Bestyrelsen er kommet med to forslag, hvilket fremgår af foreningens hjemmeside.

 

 

Ad. 6. Budget.

Der er udarbejdet to budgetter. Et med og et uden Mosedalen.

 

 

Ad.7. Forberedelse til generalforsamling.

Alle forberedelser er tilendebragt. Vi er klar til generalforsamlingen.

 

Stalden har forespurgt om et eventuelt deltagerantal. Da et større antal medlemmer forventes at deltage i anledning af en eventuel fusion med Mosedalen, er det besluttet at gennemføre tilmelding. Medlemmer opfordres på indkaldelsen til generalforsamlingen, at tilkendegive om man deltager. Tilkendegivelsen gives via mail, SMS eller på telefon til bestyrelsen.

 

 

Ad. 8. Eventuelt.

Marianne Linde, Højdedraget 27, er indsat som revisorsuppleant.

Den ødelagte bænk ved Storemosen bortskaffes. Der har aldrig været så ryddeligt i området som nu, hvor den gamle skraldespand er fjernet.


Diverse links 

 

Bogø Tidende

Bogø PortalenCopyright © 2013. Grundejerforeningen Højdedraget.dk. Design by Ove Ingemann. All Rights Reserved. Hosting at one.com